Wafa قوات الاحتلال وجرافاته تواصل شق الطرق داخل تجمع الخان الاحمر استعداداً لتهجير سكانه.

2018/7/11 - القدس - قوات الاحتلال وجرافاته تواصل شق الطرق داخل تجمع الخان الاحمر استعداداً لتهجير سكانه.

تصوير: وفا
عرض في ألبوم

قوات الاحتلال وجرافاته تواصل شق الطرق داخل تجمع الخان الاحمر استعداداً لتهجير سكانه.(عدسة:سليمان ابو سرور/وفا)
قوات الاحتلال وجرافاته تواصل شق الطرق داخل تجمع الخان الاحمر استعداداً لتهجير سكانه.(عدسة:سليمان ابو سرور/وفا)
قوات الاحتلال وجرافاته تواصل شق الطرق داخل تجمع الخان الاحمر استعداداً لتهجير سكانه.(عدسة:سليمان ابو سرور/وفا)
قوات الاحتلال وجرافاته تواصل شق الطرق داخل تجمع الخان الاحمر استعداداً لتهجير سكانه.(عدسة:سليمان ابو سرور/وفا)